Latar Belakang (SMA)

Program Sekolah Menengah (SMA)

Latar Belakang

Az-Zahrawi menawarkan perkhidmatan persekolahan menengah yang menggunakan sepenuhnya Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kurikulum Pintar Soleh Az-Zahrawi (KPSA).