Latar Belakang (SRI)

Program Sekolah Rendah Integrasi (SRI)

Latar Belakang

Az-Zahrawi menawarkan perkhidmatan persekolahan rendah integrasi dengan menggunakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kementerian Pendidikan Malaysia, Kurikulum Dinni Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan Kurikulum Pintar Soleh Az-Zahrawi (KPSA).