Polisi Yuran

AZ-ZAHRAWI

POLISI YURAN

  1. Bagi Program Prasekolah Integrasi (PRA) dan Sekolah Rendah Integrasi (SRI), Yuran Bulanan telah termasuk sarapan pagi, makan tengahari dan minum petang harian. Bagi program Sekolah Menengah Az-Zahrawi (SMA), Yuran Makan Bulanan adalah pilihan.
  1. Diskaun khas RM50 untuk Pendaftaran Tahunan untuk adik beradik seterusnya yang mendaftar di program PRA, SRI dan SMA.
  1. Diskaun khas 5% ke atas Yuran Bulanan akan diberikan kepada pelajar yang mempunyai tiga orang adik beradik (dan ke atas) yang turut belajar di program PRA, SRI dan SM Az-Zahrawi.
  1. Polisi Yuran Pendaftaran & Yuran Tahunan bagi Program PRA dan SRI tidak dikembalikan adalah terpakai.
  1. Setiap pelajar program SRI wajib mempunyai tablet sendiri dan program SMA wajib mempunyai laptop sendiri bagi menjalani sistem pembelajaran secara hibrid dan interaktif.
  1. Semua Yuran Peperiksaan Awam mestilah dijelaskan sebelum 31 Mei setiap tahun.
  1. Yuran Pendaftaran Sekali Bayar bagi program SMA tertakluk kepada polisi tiada pemulangan semula dan tidak boleh dipindahkan.
  1. Sebarang permohonan menamatkan persekolahan perlu dibuat secara bertulis dua (2) bulan sebelum pelajar menamatkan persekolahan kepada pejabat sekolah.
  1. Bayaran Deposit untuk Program SMA akan dipulangkan dengan notis bertulis dua (2) bulan sebelum pelajar menamatkan persekolahan.
  1. Sebarang permohonan menamatkan persekolahan akan dikenakan caj pengurusan.
  1. Semua belian set buku, uniform dll mesti dibuat di laman E-Shop Koperasi Azzahrawi. Polisi bayaran tanpa tunai adalah terpakai.
  1. Bagi program SMA, Yuran Tahunan belum lagi termasuk aktiviti (1) Projek Khidmat Masyarakat, (2) Jambori dan Pameran Ko-kurikulum dan (3) Lawatan Tahunan. Kadar yuran akan ditentukan selepas lokasi dan bentuk aktiviti disahkan.
  1. Semua bayaran mestilah menggunakan sepenuhnya Sistem Pengurusan Pelajar (ASIS). Bayaran secara tunai tidak diterima.
  1. Bayaran bagi perkhidmatan sokongan seperti Perkhidmatan Pusat Transit Az-Zahrawi (PTA) dan Perkhidmatan Pengangkutan Az-Zahrawi mempunyai prosedur dan polisi yuran yang tersendiri. Rujuk Pejabat Transit dan Pemandu untuk perkara yang berkenaan.
  1. Semua Yuran Tahunan perlu dibayar sebelum sesi persekolahan dimulakan setiap tahun.