Subjek Ditawarkan (PRA)

Program Prasekolah Integrasi (PRA)

Tawaran Mata Pelajaran

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik Awal
 4. Sains Awal
 5. Pendidikan Islam
 6. Sukan (Fizikal & Estetika)
 7. Bahawa Arab Awal*
 8. Pengenalan Jawi*
 9. Kelab Kewangan & Keusahawanan*
 10. Program Huffaz Cilik & Bijak Hadis*
 11. Rutin Bacaan Individu*

(*) – Kurikulum Pintar Soleh Az-Zahrawi