Subjek Ditawarkan (SMA)

Program Sekolah Menengah (SMA)

Tawaran Mata Pelajaran

Tingkatan 1-3
Menengah Rendah
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Arab
 4. Pendidikan Agama Islam
 5. Matematik
 6. Sains
 7. Geografi
 8. Sejarah
 9. Reka Bentuk Teknologi
 10. Pendidikan Seni Visual
 11. Asas Sains Komputer
 12. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Tingkatan 4 & 5
Menengah Atas

Aliran STEM 1 (Sains Tulen)

Aliran STEM 2 (Sains Gunaan & Teknologi)

Aliran STEM 3 (Sains Kemahiran)

Aliran Sastera & Kemanusiaan 1 (Pengajian Islam)

Aliran Sastera & Kemanusiaan 2 (Perakaunan & Perniagaan)

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4. Sejarah
5. Pendidikan Islam
6. Fizik
7. Kimia
8. Biologi
9. Matematik Tambahan
10. Pendidikan Jasmani & Kesihatan

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4. Sejarah
5. Pendidikan Islam
6. Matematik Tambahan
7. Sains Tambahan
8. Sains Komputer
9. Pendidikan Jasmani & Kesihatan

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4. Sejarah
5. Pendidikan Islam
6. Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer
7. Ekonomi
8. Perdagangan
9. Pendidikan Jasmani & Kesihatan

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4. Sejarah
5. Bahasa Arab
6. Pendidikan Syariah Islamiah
7. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah
8. Pendidikan Jasmani & Kesihatan

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4. Sejarah
5. Pendidikan Islam
6. Matematik Tambahan
7. Prinsip Akaun
8. Ekonomi
9. Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Tingkatan 4 & 5

Menengah Atas

 • Aliran STEM 1 (Sains Tulen)
 • Aliran STEM 2 (Sains Gunaan & Teknologi)
 • Aliran STEM 3 (Sains Kemahiran)
 • Aliran Sastera & Kemanusiaan 1 (Pengajian Islam)
 • Aliran Sastera & Kemanusiaanm 2 (Perakaunan & Perniagaan)
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Pendidikan Islam
 6. Fizik
 7. Kimia
 8. Biologi
 9. Matematik Tambahan
 10. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Pendidikan Islam
 6. Matematik Tambahan
 7. Sains Tambahan
 8. Sains Komputer
 9. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Pendidikan Islam
 6. Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer
 7. Ekonomi
 8. Perdagangan
 9. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Bahasa Arab
 6. Pendidikan Syariah Islamiah
 7. Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah
 8. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Pendidikan Islam
 6. Matematik Tambahan
 7. Prinsip Akaun
 8. Ekonomi
 9. Pendidikan Jasmani & Kesihatan