Subjek Ditawarkan (SRI)

Program Sekolah Rendah Integrasi (SRI)

Tawaran Mata Pelajaran

Tahun 1 & 2

Tahun 3

Tahun 4, 5 & 6

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4. Sains
5. Dunia Seni Visual
6. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
7. Feqah*
8. Tauhid*
9. Jawi*
10. Bahasa Arab*
11. Akhlak*
(*) – Kurikulum Diniyyah JAIS

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4. Sains
5. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
6. Feqah*
7. Tauhid*
8. Jawi, Imlak, Khat*
9. Bahasa Arab*
10. Tajwid*
11. Akhlak*
12. Sirah*
(*) – Kurikulum Diniyyah JAIS

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4. Sains
5. Sejarah
6. Reka Bentuk Teknologi
7. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
8. Feqah*
9. Tauhid*
10. Jawi, Imlak, Khat*
11. Bahasa Arab*
12. Akhlak*
13. Sirah*
14. Tajwid*
(*) – Kurikulum Diniyyah JAIS