Visi, Misi, Nilai & Model Guru

Visi

Melahirkan generasi pintar soleh yang memakmurkan dunia.

Misi

 1. Menjadi institusi pendidikan integrasi yang lengkap, selamat dan menyediakan suasana pembelajaran kondusif dalam persekitaran biah solehah.
 2. Memberikan perkhidmatan pendidikan integrasi yang menarik, berkesan dan progresif dengan mengekalkan kadar yuran yang berdaya saing dan efektif.
 3. Menjadi sebuah organisasi kerja yang berdaya saing, seronok dan ditadbir urus secara profesional.

Nilai Teras Az-Zahrawi

 1. Jannah ialah kemenangan sebenar pendidikan Islam.
 2. Mendidik anak-anak muslim adalah perjuangan suci membina agama Islam.
 3. Mendidik anak-anak muslim perkara kebaikan adalah pahala yang amat besar.
 4. Setiap anak-anak muslim adalah unik dan individu.

Model Guru Az-Zahrawi

 1. Percaya potensi khalifah kecil.
 2. Amanah dan bertanggungjawab kepada tugas mendidik.
 3. Komited pada tugas menyampaikan.
 4. Guru yang matang dan bijaksana.